Azoles

Azoler

Svensk definition

Fem-ledade ringar som innehåller en kväveatom.

Engelsk definition

Five membered rings containing a NITROGEN atom.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Azole