Nitrogen

Kväve

Svensk definition

Ett grundämne med kemiskt tecken N, atmonnummer 7 och atomvikt [14.00643; 14.00728]. Kväve är en diatomär gas och utgör cirka 78% av jordens atmosfär räknat i volym. Kväve utgör en del i proteiner och nukleinsyror och finns i alla levande organismer.

Engelsk definition

An element with the atomic symbol N, atomic number 7, and atomic weight [14.00643; 14.00728]. Nitrogen exists as a diatomic gas and makes up about 78% of the earth's atmosphere by volume. It is a constituent of proteins and nucleic acids and found in all living cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.