Gases

Gaser

Svensk definition

Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.

Engelsk definition

The vapor state of matter; nonelastic fluids in which the molecules are in free movement and their mean positions far apart. Gases tend to expand indefinitely, to diffuse and mix readily with other gases, to have definite relations of volume, temperature, and pressure, and to condense or liquefy at low temperatures or under sufficient pressure. (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.