Inorganic Chemicals

Oorganiska kemikalier

Svensk definition

En stor klass kemiska ämnen, omfattande alla dem som inte innehåller kol eller kolföreningar som huvudbeståndsdel. Karbider, karbonater, cyanider, cyanater och koldisulfid (kolsvavla) räknas dock till gruppen oorganiska kemiska ämnen.

Engelsk definition

A broad class of substances encompassing all those that do not include carbon and its derivatives as their principal elements. However, carbides, carbonates, cyanides, cyanates, and carbon disulfide are included in this class.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chemicals, Inorganic