Boron Compounds

Borföreningar

Svensk definition

Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.

Engelsk definition

Inorganic or organic compounds that contain boron as an integral part of the molecule.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Boron Borides