Borinic Acids

Borhydroxider

Svensk definition

Oorganiska eller organiska föreningar med den generella strukturen R2B(OH).

Engelsk definition

Inorganic or organic compounds that contain the general structure R2B(OH).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acids, Borinic