Elements

Grundämnen

Svensk definition

De ämnen som utgör basen för all materia. Varje grundämne består av atomer med samma antal elektroner och protoner och kärnladdning, men som kan variera i masstal eller i antal neutroner.

Engelsk definition

Substances that comprise all matter. Each element is made up of atoms that are identical in number of electrons and protons and in nuclear charge, but may differ in mass or number of neutrons.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Element