Metals, Light

Lättmetaller

Svensk definition

Metaller med låg specifik vikt, lägre än 5, ett valenstal (1,2 eller 3), ett enkelt spektrum, stark positiv elektrisk potential, och färglösa föreningar.

Engelsk definition

Metals with low specific gravity, typically smaller than 5, characterized by a single valence (1, 2, or 3), a simple spectrum, strong electromotive force (positive), and colorless compounds. (From Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Light Metals