Metals

Metaller

Svensk definition

Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.

Engelsk definition

Electropositive chemical elements characterized by ductility, malleability, luster, and conductance of heat and electricity. They can replace the hydrogen of an acid and form bases with hydroxyl radicals. (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Metal