Metals, Alkali

Alkalimetaller

Svensk definition

Envärda metaller som utgör grupp 1 (tidigare grupp Ia) i det periodiska systemet. De har den starkaste elektropositiviteten bland metallerna. Väte räknas inte som en alkalimetall, trots att det är placerat i grupp 1.

Engelsk definition

Metals that constitute group 1(formerly group Ia) of the periodic table. They are the most strongly electropositive of the metals. Note that HYDROGEN is not considered an alkali metal even though it falls under the group 1 heading in the periodic table.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Group 1 Element 1 Element, Group Element, Group 1 Group 1 Elements Elements, Group 1 Alkali Metals Alkali Metal Metal, Alkali