Phosphorus

Fosfor

Svensk definition

Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.

Engelsk definition

A non-metal element that has the atomic symbol P, atomic number 15, and atomic weight 31. It is an essential element that takes part in a broad variety of biochemical reactions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphorus-31 Phosphorus 31 Red Phosphorus Phosphorus, Red Black Phosphorus Phosphorus, Black White Phosphorus Phosphorus, White Yellow Phosphorus Phosphorus, Yellow