Organophosphates

Organofosfater

Svensk definition

Fosforsyraderivat som innehåller kol. Hit räknas även föreningar med kolatomer som binder till en eller flera syreatomer med kemisk struktur P(=O)(O)3. Notera att många specifika klasser av endogena föreningar som innehåller fosfor, såsom nukleotider, fosfolipider och fosfoproteiner, inte inkluderas här.

Engelsk definition

Carbon-containing phosphoric acid derivatives. Included under this heading are compounds that have CARBON atoms bound to one or more OXYGEN atoms of the P(=O)(O)3 structure. Note that several specific classes of endogenous phosphorus-containing compounds such as NUCLEOTIDES; PHOSPHOLIPIDS; and PHOSPHOPROTEINS are listed elsewhere.

Svenska synonymer

Fosforsyraestrar Organopyrofosfater

Engelska synonymer

Organophosphate Organopyrophosphates Phosphoric Acid Esters Acid Esters, Phosphoric Esters, Phosphoric Acid Phosphates, Organic Organic Phosphates