Organophosphorus Compounds

Organofosforföreningar

Svensk definition

Organiska föreningar som innehåller fosfor som en väsentlig beståndsdel i molekylen. Här ingår även syntetiska föreningar som används som bekämpningsmedel och läkemedel.

Engelsk definition

Organic compounds that contain phosphorus as an integral part of the molecule. Included under this heading is broad array of synthetic compounds that are used as PESTICIDES and DRUGS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Organophosphorus Organophosphorus Compound Compound, Organophosphorus Organopyrophosphorus Compounds Compounds, Organopyrophosphorus Organopyrophosphorus Compound Compound, Organopyrophosphorus