Phosphoranes

Fosforaner

Svensk definition

Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller femvärdig fosfor och den allmänna formeln R5P.

Engelsk definition

Inorganic or organic compounds that contain pentavalent phosphorus and the general formula R5P.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.