Cholinesterase Inhibitors

Kolinesterashämmare

Svensk definition

Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.

Engelsk definition

Drugs that inhibit cholinesterases. The neurotransmitter ACETYLCHOLINE is rapidly hydrolyzed, and thereby inactivated, by cholinesterases. When cholinesterases are inhibited, the action of endogenously released acetylcholine at cholinergic synapses is potentiated. Cholinesterase inhibitors are widely used clinically for their potentiation of cholinergic inputs to the gastrointestinal tract and urinary bladder, the eye, and skeletal muscles; they are also used for their effects on the heart and the central nervous system.

Svenska synonymer

Kolinesterasinhibitorer Antikolinesterasmedel Acetylkolinesterashämmare Acetylkolinesterasinhibitorer

Engelska synonymer

Inhibitors, Cholinesterase Anticholinesterase Agent Agent, Anticholinesterase Anticholinesterase Drug Drug, Anticholinesterase Anticholinesterase Drugs Drugs, Anticholinesterase Anticholinesterase Anticholinesterase Agents Agents, Anticholinesterase Anti-Cholinesterases Anti Cholinesterases Anticholinesterases Anti-Cholinesterase Anti Cholinesterase Cholinesterase Inhibitor Inhibitor, Cholinesterase Cholinesterase Inhibitors, Irreversible Inhibitors, Irreversible Cholinesterase Irreversible Cholinesterase Inhibitors Cholinesterase Inhibitors, Reversible Inhibitors, Reversible Cholinesterase Reversible Cholinesterase Inhibitors Acetylcholinesterase Inhibitors Inhibitors, Acetylcholinesterase Acetylcholinesterase Inhibitor Inhibitor, Acetylcholinesterase