Insecticides

Insektsdödande medel

Svensk definition

Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.

Engelsk definition

Pesticides designed to control insects that are harmful to man. The insects may be directly harmful, as those acting as disease vectors, or indirectly harmful, as destroyers of crops, food products, or textile fabrics.

Svenska synonymer

Insektsgifter

Engelska synonymer

Insecticide