Agrochemicals

Lantbrukskemikalier

Svensk definition

Jordbrukskemikalier. Hit hör insektsmedel, desinfektionsmedel, gödningsmedel, växthormoner, steroider, antibiotika, svampmedel osv.

Engelsk definition

Chemicals used in agriculture. These include pesticides, fumigants, fertilizers, plant hormones, steroids, antibiotics, mycotoxins, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agrichemical Agricultural Chemical Chemical, Agricultural Agricultural Chemicals Agrichemicals Agrochemical Chemicals, Agricultural