Fertilizers

Konstgödning

Svensk definition

Industriellt framställda ämnen eller föreningar, ofta ammoniakföreningar, avsedda att berika odlingsjord med näringsämnen eller frigöra i jorden befintlig näring för att öka grödors tillväxt och odlingsproduktivitet.

Engelsk definition

Substances or mixtures that are added to the soil to supply nutrients or to make available nutrients already present in the soil, in order to increase plant growth and productivity.

Svenska synonymer

Gödningsmedel

Engelska synonymer

Fertilizer