Pesticides

Kemiska bekämpningsmedel

Svensk definition

Kemikalier som används för att förstöra skadedjur av alla slag. Begreppet inkluderar svampdödande medel, insektsdödande medel, rodenticider med mera.

Svenska synonymer

Pesticider

Engelska synonymer

Pesticide