Molluscacides

Molluskocider

Svensk definition

Medel som dödar sniglar och andra blötdjur.

Engelsk definition

Agents destructive to snails and other mollusks.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.