Acetylcholine

Acetylkolin

Svensk definition

En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.

Engelsk definition

A neurotransmitter found at neuromuscular junctions, autonomic ganglia, parasympathetic effector junctions, a subset of sympathetic effector junctions, and at many sites in the central nervous system.

Svenska synonymer

Miochol

Engelska synonymer

2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium Acetylcholine L-Tartrate Acetylcholine L Tartrate L-Tartrate, Acetylcholine Acetylcholine Perchlorate Perchlorate, Acetylcholine Acetylcholine Picrate (1:1) Acetylcholine Picrate Acetylcholine Hydroxide Hydroxide, Acetylcholine Miochol Acetilcolina Cusi Cusi, Acetilcolina Acetylcholine Bromide Bromide, Acetylcholine Bromoacetylcholine Acetylcholine Chloride Chloroacetylcholine Acetylcholine Fluoride Fluoride, Acetylcholine Acetylcholine Iodide Iodide, Acetylcholine Acetylcholine Sulfate (1:1)