Biogenic Amines

Biogena aminer

Svensk definition

En grupp naturligt förekommande aminer som bildas genom enzymatisk dekarboxylering av naturliga aminosyror. Flera av dem har kraftig fysiologisk verkan (t ex histamin, serotonin, epinefrin och tyramin ), och de som bildas av aromatiska aminosyror eller deras syntetiska analoger (t ex amfetamin) har farmakologisk användning.

Engelsk definition

A group of naturally occurring amines derived by enzymatic decarboxylation of the natural amino acids. Many have powerful physiological effects (e.g., histamine, serotonin, epinephrine, tyramine). Those derived from aromatic amino acids, and also their synthetic analogs (e.g., amphetamine), are of use in pharmacology.

Svenska synonymer

Aminer, biogena

Engelska synonymer

Biogenic Amine Amine, Biogenic Amines, Biogenic