Biogenic Monoamines

Biogena monoaminer

Svensk definition

Biogena aminer med endast en amindel. Till denna gruppen hör alla naturliga monoaminer som bildats genom enzymatisk dekarboxylering av naturliga aminosyror.

Engelsk definition

Biogenic amines having only one amine moiety. Included in this group are all natural monoamines formed by the enzymatic decarboxylation of natural amino acids.

Svenska synonymer

Monoaminer, biogena

Engelska synonymer

Monoamines, Biogenic