Norepinephrine

Norepinefrin

Svensk definition

Förelöpare till adrenalin (epinefrin), som utsöndras från binjuremärgen och är en utbredd, centralt och autonomt verkande signalsubstans. Noradrenalin är det huvudsakliga signalämnet i de flesta postganglie- och sympatiska nervtrådarna och i det diffusa utsignalsystemet i hjärnan som utgår från locus caeruleus. Det påträffas även i växter och används farmakologiskt som sympatomimetikum.

Engelsk definition

Precursor of epinephrine that is secreted by the ADRENAL MEDULLA and is a widespread central and autonomic neurotransmitter. Norepinephrine is the principal transmitter of most postganglionic sympathetic fibers, and of the diffuse projection system in the brain that arises from the LOCUS CERULEUS. It is also found in plants and is used pharmacologically as a sympathomimetic.

Svenska synonymer

Noradrenalin Levophed Norepinefrinbitartrat Noradrenalinbitartrat Norepinefrinhydroklorid

Engelska synonymer

Levonorepinephrine Noradrenaline Levarterenol Levophed Levophed Bitartrate Noradrénaline tartrate renaudin Norepinephrine Bitartrate Norepinephrine l-Tartrate (1:1) Noradrenaline Bitartrate Norepinephrine d-Tartrate (1:1) Norepinephrin d-Tartrate (1:1) Norepinephrine Hydrochloride Norepinephrine Hydrochloride, (+)-Isomer Norepinephrine Hydrochloride, (+,-)-Isomer Norepinephrine l-Tartrate (1:1), (+,-)-Isomer Norepinephrine l-Tartrate (1:1), Monohydrate Norepinephrine l-Tartrate (1:1), Monohydrate, (+)-Isomer Norepinephrine l-Tartrate (1:2) Norepinephrine l-Tartrate, (+)-Isomer Norepinephrine, (+)-Isomer Norepinephrine, (+,-)-Isomer Arterenol Levonor