Amino Alcohols

Aminoalkoholer

Svensk definition

Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).

Engelsk definition

Compounds possessing both a hydroxyl (-OH) and an amino group (-NH2).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alcohols, Amino