Ethanolamines

Etanolaminer

Svensk definition

Aminalkoholer innehållande etanolamingruppen (-NH2CH2CHOH) och derivat därav.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aminoethanols