Ethanol

Etanol

Svensk definition

En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.

Engelsk definition

A clear, colorless liquid rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and distributed throughout the body. It has bactericidal activity and is used often as a topical disinfectant. It is widely used as a solvent and preservative in pharmaceutical preparations as well as serving as the primary ingredient in ALCOHOLIC BEVERAGES.

Svenska synonymer

Alkohol ‎Etylalkohol

Engelska synonymer

Grain Alcohol Alcohol, Grain Alcohol, Ethyl Ethyl Alcohol Absolute Alcohol Alcohol, Absolute