Mercaptoethanol

Merkaptoetanol

Svensk definition

En vattenlöslig sulfhydrylförening avledd ur svavelväte och etanol. Den används som reduktionsmedel för disulfidbindningar och för att skydda sulfhydrylgrupper från oxidering.

Engelsk definition

A water-soluble thiol derived from hydrogen sulfide and ethanol. It is used as a reducing agent for disulfide bonds and to protect sulfhydryl groups from oxidation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

2-ME 2-Mercaptoethanol 2 Mercaptoethanol