Alcohols

Alkoholer

Svensk definition

Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).

Engelsk definition

Alkyl compounds containing a hydroxyl group. They are classified according to relation of the carbon atom: primary alcohols, R-CH2OH; secondary alcohols, R2-CHOH; tertiary alcohols, R3-COH. (From Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.