Ethylene Chlorohydrin

Etylenklorhydrin

Svensk definition

Används som lösningsmedel vid tillverkning av insektsmedel, samt för behandling av sötpotatis före sådd. Det kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, bröstsmärtor och omtöckningstillstånd. Det irriterar slemhinnor och ger njur- och leverskador.

Engelsk definition

Used as a solvent, in the manufacture of insecticides, and for treating sweet potatoes before planting. May cause nausea, vomiting, pains in head and chest, stupefaction. Irritates mucous membranes and causes kidney and liver degeneration.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chlorohydrin, Ethylene 2-Chloroethyl Alcohol 2 Chloroethyl Alcohol Alcohol, 2-Chloroethyl Ethylenechlorhydrin 2-Chlorethanol 2 Chlorethanol