Normetanephrine

Normetanefrin

Svensk definition

En metylerad metabolit av noradrenalin som utsöndras via urinen och påträffas i vissa vävnader. Det är en tumörmarkör.

Engelsk definition

A methylated metabolite of norepinephrine that is excreted in the urine and found in certain tissues. It is a marker for tumors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

3-Methoxynoradrenaline 3 Methoxynoradrenaline Normetadrenaline