Benzene Derivatives

Bensenderivat

Svensk definition

Organiska föreningar erhållna ur bensen.

Engelsk definition

Organic compounds derived from BENZENE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Derivatives, Benzene