Phenols

Fenoler

Svensk definition

Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa Nationalencyklopedin

Engelsk definition

Benzene derivatives that include one or more hydroxyl groups attached to the ring structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.