Humic Substances

Humusämnen

Svensk definition

Organisk materia i ett framskridet tillstånd av nedbrytning, efter kompost- och torvstadiet, men innan det omvandlats till kol. Humus består av en blandning av ämnen, bl a fenolradikaler och -syror, som bildar polymerer och är svåra att separera och analysera.

Engelsk definition

Organic matter in a state of advanced decay, after passing through the stages of COMPOST and PEAT and before becoming lignite (COAL). It is composed of a heterogenous mixture of compounds including phenolic radicals and acids that polymerize and are not easily separated nor analyzed. (E.A. Ghabbour & G. Davies, eds. Humic Substances, 2001).

Svenska synonymer

Natriumhuminat Humussyror

Engelska synonymer

Substances, Humic Humic Substance Substance, Humic Sodium Huminate Huminate, Sodium Humic Acids Acids, Humic Humic Acid Acid, Humic