Catecholamines

Katekolaminer

Svensk definition

En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.

Engelsk definition

A general class of ortho-dihydroxyphenylalkylamines derived from TYROSINE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Sympathins Catecholamine Sympathin