Locus Coeruleus

Locus coeruleus

Svensk definition

Ett blåaktigt område i den övre vinkeln av fjärde hjärnventrikelns botten motsvarande melaninliknande, färgade nervceller, som är belägna vid sidan om griseum centrale. Området kallas även nucleus pigmentosus pontis.

Engelsk definition

Bluish-colored region in the superior angle of the FOURTH VENTRICLE floor, corresponding to melanin-like pigmented nerve cells which lie lateral to the PERIAQUEDUCTAL GRAY.

Svenska synonymer

Locus caeruleus

Engelska synonymer

Locus Ceruleus Nucleus Pigmentosus Pontis Pontis, Nucleus Pigmentosus Locus Caeruleus Locus Ceruleus Complex Complex, Locus Ceruleus Locus Coeruleus Complex Complex, Locus Coeruleus