Mesencephalon

Mitthjärna

Svensk definition

Den mittersta av de tre primitiva hjärnblåsorna i den embyonala hjärnan. Den utvecklas utan vidare delning till en kort, sammandragen del som förbinder pons (hjärnbryggan) med diencefalon (mellanhjärnan). Mitthjärnan består av två huvuddelar, den bakre tectum mesencephali och tegmentum mesencephali, den främre delen, som innehåller delar av hörsel-, syn- och andra sensorimotoriska system.

Engelsk definition

The middle of the three primitive cerebral vesicles of the embryonic brain. Without further subdivision, midbrain develops into a short, constricted portion connecting the PONS and the DIENCEPHALON. Midbrain contains two major parts, the dorsal TECTUM MESENCEPHALI and the ventral TEGMENTUM MESENCEPHALI, housing components of auditory, visual, and other sensorimoter systems.

Svenska synonymer

Mesencefalon

Engelska synonymer

Mesencephalons Midbrain Midbrains