Pons

Hjärnbrygga

Svensk definition

Den del av det centrala nervsystemet som ligger mellan den förlängda märgen och mitthjärnan, framför lillhjärnan, och bestående av en övre och en undre del.

Engelsk definition

The front part of the hindbrain (RHOMBENCEPHALON) that lies between the MEDULLA and the midbrain (MESENCEPHALON) ventral to the cerebellum. It is composed of two parts, the dorsal and the ventral. The pons serves as a relay station for neural pathways between the CEREBELLUM to the CEREBRUM.

Svenska synonymer

Pons

Engelska synonymer

Ponte Pontes Pons Varolii Pons Varolius Varolii, Pons Varolius, Pons