Central Nervous System

Centrala nervsystemet

Svensk definition

Nervsystemets överordnade informationshanterande enheter, bestående av hjärnan, den förlängda märgen, ryggmärgen och hjärnhinnorna. Syn. CNS.

Engelsk definition

The main information-processing organs of the nervous system, consisting of the brain, spinal cord, and meninges.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Central Nervous Systems Nervous System, Central Nervous Systems, Central Systems, Central Nervous Cerebrospinal Axis Axi, Cerebrospinal Axis, Cerebrospinal Cerebrospinal Axi