Diencephalon

Mellanhjärna

Svensk definition

Den pariga , bakre delen av framhjärnan (prosencefalon), till vilken hör talamus, hypotalamus, epitalamus och subtalamus.

Svenska synonymer

Diencefalon

Engelska synonymer

Interbrain Interbrains