Hypothalamus

Hypotalamus

Svensk definition

Sidopartiet av mellanhjärnan, vilket sträcker sig från synnervskorsningen till svansdelen av mamillarkropparna och bildar tredje ventrikelns nedre väggar och sidoväggar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Preoptico-Hypothalamic Area Area, Preoptico-Hypothalamic Areas, Preoptico-Hypothalamic Preoptico Hypothalamic Area Preoptico-Hypothalamic Areas Lamina Terminalis