Limbic System

Limbiska systemet

Svensk definition

Ett antal funktionellt och anatomiskt definierade strukturer i främre delen av hjärnan hos alla däggdjur. Enheten är inblandad i såväl den högre integreringen av information rörande tarmar, luktsinne och kroppstillstånd som homeostatiska reaktioner, som t ex grundläggande överlevnadsbeteenden (ätande, parning och känslouttryck). I de flesta publicerade arbeten anses enheten omfatta mandelkärnan, epitalamus, gördelvindlingen, hippocampus, hypotalamus, parahippocampalis-vindlingen, septumkärnorna, talamus främre kärnhop och delar av de basala ganglierna.

Engelsk definition

A set of forebrain structures common to all mammals that is defined functionally and anatomically. It is implicated in the higher integration of visceral, olfactory, and somatic information as well as homeostatic responses including fundamental survival behaviors (feeding, mating, emotion). For most authors, it includes the AMYGDALA; EPITHALAMUS; GYRUS CINGULI; hippocampal formation (see HIPPOCAMPUS); HYPOTHALAMUS; PARAHIPPOCAMPAL GYRUS; SEPTAL NUCLEI; anterior nuclear group of thalamus, and portions of the basal ganglia. (Parent, Carpenter's Human Neuroanatomy, 9th ed, p744; NeuroNames, http://rprcsgi.rprc.washington.edu/neuronames/index.html (September 2, 1998)).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Limbic Systems System, Limbic Systems, Limbic