Third Ventricle

Tredje hjärnventrikel

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Third Ventricles Ventricle, Third Ventricles, Third 3rd Ventricle 3rd Ventricles Ventricle, 3rd Ventricles, 3rd