Lateral Ventricles

Laterala ventriklar

Svensk definition

Hålrum i de båda hjärnhalvorna som härrör från embryots nervrör. De är åtskilda genom skiljeväggen septum pellucidum, och båda sidoventriklarna kommunicerar med den tredje ventrikeln genom Monros foramen, genom vilken även sidoventriklarnas plexus choroidei hänger samman med den tredje ventrikelns plexus choroideus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lateral Ventricle Ventricle, Lateral Ventricles, Lateral Subventricular Zone Subventricular Zones Zone, Subventricular Zones, Subventricular