Cerebral Ventriculography

Cerebral ventrikulografi

Svensk definition

Röntgenundersökning av hjärnans ventrikelsystem efter injektion av luft eller annat kontrastmedel direkt i ventriklarna. Hit hör också datortomografi av hjärnventriklarna.

Engelsk definition

Radiography of the ventricular system of the brain after injection of air or other contrast medium directly into the cerebral ventricles. It is used also for x-ray computed tomography of the cerebral ventricles.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ventriculography, Cerebral Cerebral Ventriculographies Ventriculographies, Cerebral