Diagnostic Imaging

Bilddiagnostik

Svensk definition

Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.

Engelsk definition

Any visual display of structural or functional patterns of organs or tissues for diagnostic evaluation. It includes measuring physiologic and metabolic responses to physical and chemical stimuli, as well as ultramicroscopy.

Svenska synonymer

Avbildningstekniker Diagnostisk avbildning Medicinsk avbildning

Engelska synonymer

Imaging, Diagnostic Medical Imaging Imaging, Medical