Photography

Fotografering

Svensk definition

Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.

Engelsk definition

Method of making images on a sensitized surface by exposure to light or other radiant energy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Photographies