Microscopy

Mikroskopi

Svensk definition

Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.

Engelsk definition

The use of instrumentation and techniques for visualizing material and details that cannot be seen by the unaided eye. It is usually done by enlarging images, transmitted by light or electron beams, with optical or magnetic lenses that magnify the entire image field. With scanning microscopy, images are generated by collecting output from the specimen in a point-by-point fashion, on a magnified scale, as it is scanned by a narrow beam of light or electrons, a laser, a conductive probe, or a topographical probe.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Optical Microscopy Microscopy, Optical Simple Microscopy Microscopy, Simple Light Microscopy Microscopy, Light Compound Microscopy Microscopy, Compound Hand-Held Microscopy Hand Held Microscopy Microscopy, Hand-Held