Physics

Fysik

Svensk definition

Vetenskapen inriktad på studier av fundamentala krafter som verkar mellan beståndsdelar, bevarandelagar och hur de appliceras på energi..

Engelsk definition

The study of those aspects of energy and matter in terms of elementary principles and laws. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Physic