Biophysics

Biofysik

Svensk definition

Studiet av fysiska fenomen och fysiska processer tillämpade på levande organismer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mechanobiology